3k Unit 5 Lesson 4&5

english639esp@gmail.com

3. National Parks

  1. Coronavirus rules

2. What is coronavirus?

New vocabulary: outbreak of disease- спалах захворювання

flu — грип

there is no cure — немає ліків

It`s Transmitted from — Це передано з

It`s spreading from people to people — Це поширюється від людей до людей

there is no any treatment — лікування немає

available — дійсний, доступний

confirmed — підтверджено

underlying — основний, переважний

affecting — впливає

obviously — очевидно