1k Unit5 L1: Science and Progress. Listening / L2: Reading

Lesson1 : Science and Progress. Listening

Переглянь уважно навчальне відео та опрацюй конспект уроку, що доступний під відеороликом. Далі – виконай тестові завдання для самоконтролю.

Питання до аудіювання

https://quizlet.com/518326107/zno-leader-unit-12-flash-cards/

Lesson 2: Science and Progress. Reading

Переглянь уважно навчальне відео та опрацюй конспект уроку, що доступний під відеороликом. Далі – виконай тестові завдання для самоконтролю.

Virtual Reality
THINK AND SAY
 What do you know about virtual reality?
 Have you ever played any virtual reality games?
 Can you think of any other uses of virtual reality?

Завдання: прочитати тексти і відповісти на питання 1-12.