1к Unit 1 Lesson 4 You are what you eat

Homework. Прочитати тест, виписати незнайому лексику, відповісти на питання. Письмово в зошиті