1st year Unit3: Art and Media

 1. Lesson 1: Art of Painting. Listening (ВШО т6 у15)
 2. Lesson 2: Famous Painters and Paintings. Past Perfect Continuous
 3. Lesson 2: Keeping Informed / Lesson 3 Art or Entertainment

ИЗМЕНИТЬ

Lesson 1: Art of Painting. Listening (ВШО т6 у15)

 • Переглянути уважно навчальне відео із субтітрами.
 • 2 Опрацювати лексичні вправи в додатку Wordwall: 1 DESCRIBING ART — QUIZ, 2 DESCRIBING ART (за покликанням або через QR-код)

ТЕСТ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

It is intresting! Painting Genres
Categories, Types of Picture, Hierarchy of Paintings. (Жанри живопису. Категорії, види картини, ієрархія картин.)

Lesson 2: Famous Painters and Paintings. Past Perfect Continuous

Переглянь уважно навчальне відео та опрацюй додаткові навчальні матеріали. Далі – виконай тестові завдання для самоконтролю.

ТЕСТ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Unit 3 ART and MEDIA. video Genres of painting (Жанри живопису)

Лексика впр 1,2 стор.70. Впр. 1, стор. 78 відео Катерина Білокур

Читання впр 4,5 стор. 71-72.

Граматика впр 8-9 стор. 73. Compaund nouns(пояснення) + video

Говоріння впр. 10, стор 81 (письмово)

Обов`язковий проект для учнів 1го курсу

 Тематична контрольна робота. Тема «Живопис», виконувати на бланку в програмі Word, або в зошиті і надсилати english639esp@gmail.com

Тематична к\робота тест-онлайн Тема «Живопис»

Резервні завдання Тест на «щоденні проблеми»

Тест на прикметники, що описують почуття

Тест на too, too many, too much

текст питання до тексту

Lesson 2: Keeping Informed / Lesson 3 Art or Entertainment

Домашне завдання №4 і тематичне оцінювання. Повторити лексику і розв’язати тест (12/02/2021)

Тест Тематичне оцінювання ТУТ

Домашне завдання №3 опрацювати робочи листки на вибір, записати нові слова в зошит, надіслати інтерактивний робочий лист вчителю на пошту english639esp@gmail.com

The British Museum: Reading Comprehension True or False (для початкового рівня)

The British Museum (для середнього рівня) — за цю роботу — MAX оцінка «12»

Домашне завдання №2

20/01/2021 Lesson Visiting the British Museum (аудіювання з відео)

1 Лексика уроку (вивчити). Вправа для тренування лексики

1) souvenir
2) donation
3) wander around
4) exhibition
5) artefact
6) sculpture
7) guide
8) admission fee
9) gift shop
10) exhibit
11) waxworks
1) сувенірна
2) пожертвування
3) побродити навколо
4) виставка
5) артефакт
6) скульптура
7) путівник
8) вступний внесок
9) сувенірний магазин
10) експонат
11) воскові роботи

2 Відео уроку із завданням Visiting the British Museum

Відео на Ютубі

Питання до відео: Video quiz questions (записати відповіді в зошиті)

1)Заповнити пропуск:  Hi, I’m Elliot and I’m ________________________ old (10/ 11 / 12)?

2)Скласти речення із слів : British / I’m  / Museum / the / going to

3) How many people do visit the museum each year?

 • three million
 • five million
 • eight million

4)Заповнити пропуск: Don’t forget ________________________ donate

5) How many hours can you spend visiting the museum?

 • 1 hour
 • 3 hours
 • 2 hours

6) What do people like visiting?

 • mummies
 • the Parthenon

7) What section is he visiting now?

 • Indian section
 • Roman section
 • Japan section

8) What is it? This is the ________________________ Stone

9) What does Elliot think about the British Museum

 • It’s boring
 • It’s interesting
 • it’s great

10)Скласти речення із слів : 10  /gives / a  / out / Elliot /  of / 8  / rate // of

Домашне завдання №1

Types of Ads online

Types of Media online

TV programmes online

Домашне завдання: опрацювати робочи листки на вибір, записати нові слова в зошит

Types of films (для початкового рівня)
Practice films and entertainment vocabulary

Vocabulary — TV Programmes (для середнього рівня)

Entertainment (для середнього рівня)
Listening comprehension exercises about nationalities with comic reading.

Travelling-Media (Solutions El.) (для середнього рівня, додаткове завдання)